skip to Main Content

Tastbare herinneringen aan Piet Paaltjens, dichter en predikant uit Leeuwarden

Het stadspark ‘de Noorderplantage’, is een bijzondere plaats in Leeuwarden. Dit park herbergt naast een paar rijksmonumenten – de fraaie Pier Pandertempel en een prachtig molenaarshuis – ook enkele beeldhouwwerken. In 1981 werd het oorlogsmonument ‘Vrouw op Voedseltocht’ in de Noorderplantage onthuld. Het bronzen beeld werd gemaakt door beeldhouwster Tineke Bot (1945). Vijf jaar later werd er nabij dit stadspark een borstbeeld van de in Leeuwarden geboren dichter en predikant François HaverSchmidt (1835-1894), alias Piet Paaltjes, opgericht. Ook dit beeld werd uit brons vervaardigd en is gemaakt door beeldend kunstenaar jentsje Popma (1921).

Poëtisch Leeuwarden

Bij het borstbeeld hoort een gedicht, dat geschreven werd door wijlen Corrie Joosten (1950-2018), die decennialang als docente Nederlandse letterkunde aan de NHL Hogeschool te Leeuwarden verbonden was. Het monumentale gedicht met de titel Piet Paaltjens, zelfmoordenaar  is opgenomen in de bundel ‘Poëtisch Leeuwarden. Een wandeling in gedichten’. Dit boekwerk werd in 2006 gepubliceerd.

Mistroostig

HaverSchmidt had een diep melancholisch karakter. Zijn bekendste dichtbundel ‘Snikken en grimlachjes. Academische poëzie van Piet Paaltjens’ bevat verzen vol zelfspot, maar ook romantische verzen waarin hij zijn melancholie liet doorschemeren. Na de plotselinge dood van zijn vrouw in 1891 werd het leven voor hem ondraaglijk. Op 59-jarige leeftijd beroofde HaverSchmidt zichzelf van het leven.

Wandelroute langs poëzietableaus

Sinds 1993 beschikt Leeuwarden over Nederlandstalige en Friestalige poëzietableaus. Deze in steen gegrifte gedichten zijn genummerd en liggen verspreid over de binnenstad van Leeuwarden. De poëzieroute van Leeuwarden zou niet compleet zijn zonder een gedicht van Piet Paaltjens, dat te lezen is langs het pad tussen de Vrouwenpoortsbrug en de Westerplantage, waar zich ook het borstbeeld van HaverSchmidt bevindt.

Back To Top