skip to Main Content

20e-eeuwse beeldhouwwerken in de Friese hoofdstad

De beeldhouwwerken die in Leeuwarden te vinden zijn vertellen elk een eigen verhaal. Daarmee geven ze de geschiedenis van de stad goed weer. De rondgang langs de standbeelden begint aan het Hofplein, waar een sculptuur van voormalig stadhouder Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620) te bezichtigen is. Deze stadhouder stelde onophoudelijk de belangen van Friesland voorop. Hij werd dan ook door veel Friezen gewaardeerd.

Ús Heit

Het bronzen standbeeld van ‘Ús Heit’, zoals de stadhouder door de Friezen genoemd werd, werd in de jaren 1905-1906 gemaakt door de beeldhouwer Bart van Hove (1815-1914). Willem Molkenboer (1844-1915) zorgde voor het voetstuk, dat uit graniet vervaardigd werd. Het beeld werd in september 1906 door koningin Wilhelmina onthuld.

De Mercuriusfontein

Deze fontein uit 1923 is een design van de Duitse beeldhouwer Gustav Adolf Bredow (1875-1950). De Mercuriusfontein was een van zijn omvangrijkste beeldhouwwerken en werd gemaakt van brons en zandsteen. De fontein is te bewonderen aan het Beursplein in de binnenstad.

Ús Mem

Bij het kantoor van het Fries Rundvee Stamboek (FRS) werd in 1954 een fraai beeldhouwwerk van een zwartbonte koe geplaatst. Het standbeeld staat bekend als ‘Ús Mem’ en is de verbeelding van hoe een Friese stamboekkoe er idealiter zou moeten uitzien. De bronzen sculptuur werd indertijd gemaakt door de beeldend kunstenaar Gerhardus Jan Adema (1898-1981). Tegenwoordig staat ‘Ús Mem’ aan de Harlingersingel.

Pieter Jelles Troelstra

Een standbeeld van de socialistische leider Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), die tevens advocaat en een Fries schrijver/dichter was, is te vinden in de buurt van de Oldehove. De sculptuur, die vervaardigd is uit brons en gemaakt is door beeldhouwer Hildo Krop (1884-1970), werd in 1962 onthuld door Troelstra’s kleindochter.

It Fryske Hynder

Bij het Waaggebouw aan de Nieuwestad werd in 1981 een prachtig bronzen standbeeld van het elegante Friese Paard neergezet. Het standbeeld werd vervaardigd door de bekende Friese beeldhouwer Auke Hettema (1927-2004).

Back To Top